چهارشنبه 13 اسفند 1399 _
 ارتباط با اداره کل سلامت

 
  امروز
چهارشنبه
اسفند 1399
13
قمری:19 رجب 1442

میلادی:3 مارس 2021
 
تاریخ : شنبه 19 آبان 1397     |     کد : 632

مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز

ظرفیت های موجود در سازمان های مردم نهاد منجر به اتفاقاتی خوب در آینده شهر می شود

مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز با اشاره به نقش مهم سازمان های مردم نهاد در توسعه برنامه های اجتماعی گفت: با تکیه بر توان همین نیروهای مردمی می توان برای آینده شهر اتفاقات خوبی را انتظار داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، دکتر محمد حسین حسن زاده درمصاحبه با برنامه تبریزیم، با بیان این مطلب اظهار داشت: مشکل مهم در عدم باور سازمان ها و مدیریت های آنهاست.
حسن زاده با بیـان اینکـه متاسفـانه دید گاه های دولتی این گروه هـای  مردمـی را برای خود رقیب می دانند، افـزود: سازمان های مردم نهاد یکی از بال های پرواز یک جامعه هستند که در کنار بال جامعه موتور محرکه یکدیگر هستند . به همین دلیل ما هر اقدامی که برای سازمان های مردم نهاد انجام دهیم ، بدون اینکه آنها و بخش های دولتی یکدیگر رو قبول کنند، موفقیت آمیز خواهد بود.
وی ادامه داد: حتی اگر تصور کنیم جای گروه های مردمی و نهاد های دولتی را با یکدیگر تغییر دهیم باز هم هیچ یک نمی توانند به درستی کار کنند و بی شک همان اشتباهات گروه متقابل را تکرار می کنند چرا که این به ساختار آموزشی ما ربط دارد و اینکه همه در یک جامعه قرار داریم و وقتی نقش های ما تغییر می کند نمی توانیم در مسیر خود درست حرکت کنیم.
مدیر کل سلامت  و امور اجتماعی شهرداری تبریز یاد آور شد: مجموعه شهرداری تبریز هم اکنون به عنوان یک باور و واقعیت سازمان های مردم نهاد را قبول کرده و هر گونه اقدام حمایتی مورد نیاز اعم  از ارائه سالن برای اجرای برنامه ها و جلسات ، تامین بخشی از هزینه ها برای اجرای پروژه ها و... به عنوان سیاست اساسی شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز و به خصوص اداره کل سلامت که متولی این امور است، انجام می شود.
حسن زاده ادامـه داد من با صراحت اعلام می کنم هر سازمان  مردم نهـاد مجـوز دار که نیازمند حمایت از مجمو عه شهرداری تبریز هستند قطعا می توانند روی این حمایت ها حساب کنند و من خود را خادم این سازمان ها می دانم شهرمان  روزهای خوب را آرزومندم و مطمئنم اتفاق می افتد چرا که این گروهها حرف مردم را منعکس می کنند و خواسته آنها را انجام می دهند.
وی با تاکید بر اینکه غیر از اعتماد به سازمان های مردم نهاد این راه دیگری نداریم و دستگاه های دولتی نیز حتما باید این را قبول کنند، تصریح کرد: در دیدگاه های دولتی این استنباط وجود دارد که سازمان های مردم نهاد مجموعه های هستند که حتما و حتما با هزینه، وقت و انرژی خود می آیند و کار دولتی انجام می دهند که این اشتباه است.
مدیر کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد: اصلی ترین تعریف برای این سازمان های مردم نهاد این طور است که بخشی از بودجه و اعتبارات ملی واستانی درقالب هزینه کرد توسط سازمان های مردم نهاد انجام می شود پس اینها نیز بخشی از حاکمیت ملی هستند و به همین دلیل باید این موضوع را به درستی هدایت کنیم.
حسن زاده یادآور شد: در سازمان های مردم نهاد قابلیت و ظرفیتی وجود دارد که به مردم و خیریه ها نزدیک هستند و می توانند علاوه بر بودجه های حاکمیتی، از منابع مردمی نیز استفاده کنند.


PDF چاپ چاپ