چهارشنبه 13 اسفند 1399 _
 ارتباط با اداره کل سلامت

 
  امروز
چهارشنبه
اسفند 1399
13
قمری:19 رجب 1442

میلادی:3 مارس 2021
 
تاریخ : يکشنبه 4 تير 1396     |     کد : 325

مدیرکل محترم اداره کل سلامت واموراجتماعی جناب آقای دکتررحیمی

اظهارهمدردی باخانواده های بزرگوار مدافعین حرم

مدیرکل محترم اداره کل سلامت وامور اجتماعی پیشنهادویزیت رایگان برای خانواده های شهدای مدافع حرمرامطرح کردند

به گزارش روابط روابط عمومی به حرمت لحظه های فراق ووداع خانواده های شهدای مدافع حرم باعزیزان خودواشک فرزندان معصوم.آن بزرگواران.پیشنهاددکتررحیمی بزرگواربرای .خانواده های شهدای مدافع حرم ویزیت رایگان وارائه خدمات رایگان دردرمانگاه امام رضا(ع)رابرای آن عزیزان را اعلام داشتند 


PDF چاپ چاپ