سه شنبه 7 بهمن 1399 _
 ارتباط با اداره کل سلامت

 
  امروز
سه شنبه
بهمن 1399
7
قمری:13 جمادى الثانية 1442

میلادی:26 ژانویه 2021
 
 خط مشی های اداره کل سلامت و اموراجتماعی شهرداری

خط مشی

خط مشی اصلی اداره کل سلامت و اموراجتماعی مبتنی بر همکاری با تمامی معاونت ها و مناطق شهرداری و ارتباط بین بخشی با تمامی سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی می باشد .در این راستا توجه به نقش شهرداری به عنوان یک سیستم جامع مدیریت شهری که نقش مدیریت همه جانبه و فراگیر هر در تمامی عرصه های اقتصادی فاجتماعی و فرهنگی  شهر را عهده دار می باشد ،حائز اهمیت است .

نظر به همین موضوع این اداره کل در چارچوب وظایف محوله به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های شهرداری با سایر سازمانها و نهادهای خصوصی و عمومی نیز عمل می نماید  و دست یابی به سلامت را در سایه توجه به شهر سالم امکان پذیر می داند . از نظر این اداره کل شهر سالم شهری است که در آن توزیع عادلانه سلامت صورت گرفته و زیرساختهای رفاهی و خدماتی به صورت عادلانه در تمام مناطق شهر توسعه داده شده اند . در این شهر توجه به مولفه های زیست محیطی  و کاربری زمین در طراحی شهری در اولویت است .شهر دارای سرانه مناسب فضای سبز بوده و اماکن لازم برای ورزشهای همگانی ،پیاده روی و سایر فعالیتهای عمومی  برای همه شهروندان به راحتی در دسترس است .

سیستم حمل و نقل عمومی دارای پوشش عادلانه ای بوده و کیفیت ناوگان حمل نقل عمومی در تمامی مناطق تقریبا یکسان می باشد . شهر از نظر طراحی معابر و مکان های عمومی از استاندارهای لازم جهت استفاده راحت معلولان ،کودکان ،سالمندان و ... برخوردار است . در این شهر پایش مناسبی روی تمامی مولفه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی از طرف شهرداری و در هماهنگی با سایر دستگاههای زیربط وجود دارد و در صورت لزوم از طریق مشارکت دهی عمومی برای مقابله با تاسیب های اجتماعی اقدام می شود . ارتباط و تعامل سازنده ای بین سیستم مدیریت شهری و شهروندان وجود دارد و شهرداری خود را در مقابل مردم پاسخگو می داند .

در شهر سالم از نظر این معاونت انجمن و تشکل ها مردمی و سازمانهای مردم نهاد دارای نقش فعال در اداره امور شهر بوده و بسیاری از سیاست های مدیریت شهری از طریق آنها نهادینه می شود . دست یابی به چنین شهری غایت و هدف نهایی این اداره کل می باشد و تلاش خواهد شد تا از طریق تلاش مستمر و همکاری بین بخشی با تمامی ادارات و معاونت های شهرداری  این موارد تحقق یابد .