شنبه 24 آذر 1397 _
 
 
 
  • مرگ خاموش
  • نکات ایمنی جهت نصب وسایل گازسوز ودودکش ها
  • تبریز2018
  • میدان ساعت
  • تبریز پایتخت گردشگری
 
 
 
 
 
 
 اخبار
پنجشنبه بیست و دوم آذر 1397
تعداد بازدید: 18
غربالگری BMi کارکنان وشهروندان عزیز

از سوی مدیریت طب کار اعلام شد
غربالگری BMi کارکنان وشهروندان عزیز

اجرای طرح غربالگری BMI افراد در اداره کل سلامت واموراجتماعی 209 نفر مورد سنجش قرار گرفتند در راستای مبارزه با معظل «چاقی» که سلامتی را به مخاطره می‌اندازد در طی یک هفته افراد بصورت رایگان توسط کارشناسان بهداشت کار اداره سلامت ورابطین بهداشت مناطق دهگانه غربالگری شدند.
پنجشنبه بیست و دوم آذر 1397
تعداد بازدید: 19
گزارش بازدید و هم اندیشی ارتقاء ایمنی و سلامت شاغلین سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري تبريز

ازسوی مدیریت طب کار اعلام شد
گزارش بازدید و هم اندیشی ارتقاء ایمنی و سلامت شاغلین سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري تب ...

ارتقاء سطح ایمنی و سلامت مشاغل و امر توجه به صیانت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه های کاری یک مجموعه در مورخه 18/09/1397 مدیریت ایمنی، بهداشت، طب کار اداره کل سلامت و اموراجتماعی اصغر دلدار از سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري تبريز بازدید نمودند.
پنجشنبه بیست و دوم آذر 1397
تعداد بازدید: 15
آرشیو