پنجشنبه 14 فروردين 1399 _
 شهردار و مدیر کل
 
 
  • ویروس کرونا
  • اطلاعات در مورد ویروس کرونا
  • ائل گلی
  • اداره کل سلامت
  • میدان ساعت
 
 
 
 
 اخبار
گزارش تصویری:

گزارش تصویری:

اجرای عملیات ضد عفونی سطح شهر تبریز
پنجشنبه هفتم فروردين 1399
تعداد بازدید: 11
گزارش تصویری:

گزارش تصویری:

اجرای عملیات ضد عفونی اماکن عمومی سطح شهر
پنجشنبه هفتم فروردين 1399
تعداد بازدید: 9
گزارش تصویری:

ستاد پیشگیری از ویروس کرونا تبریز
گزارش تصویری:

عملیات ضدعفونی روزانه سطح شهر تبریز
چهارشنبه ششم فروردين 1399
تعداد بازدید: 9
آرشیو Print RSS