دوشنبه 2 مهر 1397 _
 
 
 ارتباط با اداره کل سلامت

 
  امروز
دوشنبه
مهر 1397
2
قمری:13 محرم 1440

میلادی:24 سپتامبر 2018
 
 
 
  واحد سازمانی
نام کارمند :کیومرث نام خانوادگی:سلیم زاده
سمت سازمانی :مشاورحقوقی , مدیردرمانگاه الغدیر شماره تماس :